ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของเสื้อผ้าที่อยู่ในหมวด 9.3 (ยกเว้น A 9.3.10 และ A 9.3.19)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.3.20 ส่วนต่าง ๆ ของเสื้อผ้าที่อยู่ในหมวด 9.3 (ยกเว้น A 9.3.10 และ A 9.3.19) 29/09/2562