ข้อมูลกระเป๋า และลวดลายกระเป๋าของเสื้อหรือกางเกง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.3.19 กระเป๋า และลวดลายกระเป๋าของเสื้อหรือกางเกง 29/09/2562