ข้อมูลงานปัก ผ้ารอง ผ้ารองถาด กุ๊นริม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.1.9 งานปัก ผ้ารอง ผ้ารองถาด กุ๊นริม 29/09/2562