ข้อมูลด้ายพันรอบกระสวย กระสวยที่มีด้ายหรือไม่มีด้าย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.1.4 ด้ายพันรอบกระสวย กระสวยที่มีด้ายหรือไม่มีด้าย 29/09/2562