ข้อมูลพรม ผ้าที่มีขอบหรือชายพู่ห้อย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.1.21 พรม ผ้าที่มีขอบหรือชายพู่ห้อย 29/09/2562