ข้อมูลด้ายพันเป็นไจหรือเข็ด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.1.2 ด้ายพันเป็นไจหรือเข็ด 29/09/2562