ข้อมูลผ้าเป็นชิ้นหรือเป็นม้วน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.1.18 ผ้าเป็นชิ้นหรือเป็นม้วน 29/09/2562