ข้อมูลผ้าตาข่าย ผ้าถักหลวม ๆ ลายปักลูกโซ่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9.1.15 ผ้าตาข่าย ผ้าถักหลวม ๆ ลายปักลูกโซ่ 29/09/2562