ข้อมูลสิ่งทอ เสื้อผ้า อุปกรณ์เย็บผ้า หมวก รองเท้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 9 สิ่งทอ เสื้อผ้า อุปกรณ์เย็บผ้า หมวก รองเท้า 29/09/2562