ข้อมูลผักที่ใส่ไว้ในจาน สลัดผัก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 8.7.7 ผักที่ใส่ไว้ในจาน สลัดผัก 29/09/2562