ข้อมูลอาหารที่ใส่ไว้ในจานและชาม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 8.7.5 อาหารที่ใส่ไว้ในจานและชาม 29/09/2562