ข้อมูลกลุ่มของอาหารที่จำแนกอยู่ในหมวดต่าง ๆ ของประเภท 8


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 8.7.17 กลุ่มของอาหารที่จำแนกอยู่ในหมวดต่าง ๆ ของประเภท 8 29/09/2562