ข้อมูลพรุตสลัด ผลไม้แปรรูปสุกแล้ว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 8.7.14 พรุตสลัด ผลไม้แปรรูปสุกแล้ว 29/09/2562