ข้อมูลซุปหรือเครื่องดื่มในภาชนะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 8.7.1 ซุปหรือเครื่องดื่มในภาชนะ 29/09/2562