ข้อมูลแฮม เบคอน ไส้กรอก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 8.5.2 แฮม เบคอน ไส้กรอก 29/09/2562