ข้อมูลซอคโกแล็ต ขนมหวาน และลูกกวาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 8.1.19 ซอคโกแล็ต ขนมหวาน และลูกกวาด 29/09/2562