ข้อมูลขนมปัง ขนมปังกรอบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 8.1.1 ขนมปัง ขนมปังกรอบ 29/09/2562