ข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่เป็นที่รู้จักกันในลักษณะของอนุสาวรีย์ (เช่น กำแพงเมืองจีน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.5.2 สิ่งก่อสร้างที่เป็นที่เป็นที่รู้จักกันในลักษณะของอนุสาวรีย์ (เช่น กำแพงเมืองจีน 29/09/2562