ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของที่อยู่อาศัยหรืออาคาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.3.25 ส่วนอื่น ๆ ของที่อยู่อาศัยหรืออาคาร 29/09/2562