ข้อมูลส่วนของที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างภายใน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.3 ส่วนของที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างภายใน 29/09/2562