ข้อมูลเหล็กดัดเป็นลอนลูกฟูก หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.15.6 เหล็กดัดเป็นลอนลูกฟูก หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 29/09/2562