ข้อมูลนั่งร้าน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.15.25 นั่งร้าน 29/09/2562