ข้อมูลเสมา หมายเหตุ: รวมถึงเสาส่งคลื่นการออกอากาศด้วย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.1.7 เสมา หมายเหตุ: รวมถึงเสาส่งคลื่นการออกอากาศด้วย 29/09/2562