ข้อมูลหอคอยหรือเสา เสาปั้นจั่น (ยกเว้น 7.1.16)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.1.6 หอคอยหรือเสา เสาปั้นจั่น (ยกเว้น 7.1.16) 29/09/2562