ข้อมูลที่อยู่อาศัยหรืออาคารประเภทอื่น ๆ(หอนาฬิกา)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.1.25 ที่อยู่อาศัยหรืออาคารประเภทอื่น ๆ(หอนาฬิกา) 29/09/2562