ข้อมูลบ้านน้ำแข็งของชาวเอสกิโม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.1.21 บ้านน้ำแข็งของชาวเอสกิโม 29/09/2562