ข้อมูลแผงหรือเสาโฆษณา โครงสร้างเพื่อการโฆษณาอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.1.18 แผงหรือเสาโฆษณา โครงสร้างเพื่อการโฆษณาอื่น ๆ 29/09/2562