ข้อมูลป้อมขายหนังสือพิมพ์ ศาลาพัก ร้านในงานออกร้าน แผงขายของในตลาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.1.17 ป้อมขายหนังสือพิมพ์ ศาลาพัก ร้านในงานออกร้าน แผงขายของในตลาด 29/09/2562