ข้อมูลอาคารอุตสาหกรรม ปล่องควันโรงงาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.1.14 อาคารอุตสาหกรรม ปล่องควันโรงงาน 29/09/2562