ข้อมูลกังหันลมหรือกังหันน้ำ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.1.13 กังหันลมหรือกังหันน้ำ 29/09/2562