ข้อมูลที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้าง แผงหรือเสาโฆษณา กรงหรือคอกสำหรับสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7.1 ที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้าง แผงหรือเสาโฆษณา กรงหรือคอกสำหรับสัตว์ 29/09/2562