ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างเพื่อการโฆษณา ประตู หรือแผงกั้น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 7 สิ่งก่อสร้าง โครงสร้างเพื่อการโฆษณา ประตู หรือแผงกั้น 29/09/2562