ข้อมูลเขตที่มีสิ่งก่อสร้าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 6.7.4 เขตที่มีสิ่งก่อสร้าง 29/09/2562