ข้อมูลทิวทัศน์ในเมืองหรือหมู่บ้านที่มีน้ำ แม่น้ำหรือลำธาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 6.7.11 ทิวทัศน์ในเมืองหรือหมู่บ้านที่มีน้ำ แม่น้ำหรือลำธาร 29/09/2562