ข้อมูลทะเลทราย เขตแห้งแล้ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 6.6 ทะเลทราย เขตแห้งแล้ง 29/09/2562