ข้อมูลทะเลสาบหรือทะเลที่มีภูเขาล้อมรอบหรืออยู่เบื้องหลัง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 6.3.5 ทะเลสาบหรือทะเลที่มีภูเขาล้อมรอบหรืออยู่เบื้องหลัง 29/09/2562