ข้อมูลทิวทัศน์ทางทะเลหรือทะเลสาบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 6.3.1 ทิวทัศน์ทางทะเลหรือทะเลสาบ 29/09/2562