ข้อมูลทิวทัศน์ขั้วโลก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 6.19.19 ทิวทัศน์ขั้วโลก 29/09/2562