ข้อมูลทิวทัศน์ที่มีกังหันลม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 6.19.15 ทิวทัศน์ที่มีกังหันลม 29/09/2562