ข้อมูลมันฝรั่ง (ผักประเภทหัวอื่น ๆ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.9.3 มันฝรั่ง (ผักประเภทหัวอื่น ๆ) 29/09/2562