ข้อมูลถั่ว (ฝัก) ถั่ว (เมล็ด)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.9.19 ถั่ว (ฝัก) ถั่ว (เมล็ด) 29/09/2562