ข้อมูลกะหล่ำปลี กะหล่ำ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.9.12 กะหล่ำปลี กะหล่ำ 29/09/2562