ข้อมูลสตรอเบอรี่ ราสพ์เบอรี่ แบล็คเบอรี่ และเบอรี่ประเภทอื่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.7.8 สตรอเบอรี่ ราสพ์เบอรี่ แบล็คเบอรี่ และเบอรี่ประเภทอื่น 29/09/2562