ข้อมูลผลไม้ที่มีเปลือกหรือฝักแข็ง (อัลมอนด์ ถั่วลิสง เมล็ดโกโก้ วอลนัท เฮเชิลนัท ฯลฯ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.7.6 ผลไม้ที่มีเปลือกหรือฝักแข็ง (อัลมอนด์ ถั่วลิสง เมล็ดโกโก้ วอลนัท เฮเชิลนัท ฯลฯ) 29/09/2562