ข้อมูลรวงของธัญพืช (ข้าวโอ๊ด ข้าวสาร ฯลฯ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.7.3 รวงของธัญพืช (ข้าวโอ๊ด ข้าวสาร ฯลฯ) 29/09/2562