ข้อมูลผลไม้ในถาดหรือตะกร้า ฯลฯผักอยู่ในตะกร้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.7.25 ผลไม้ในถาดหรือตะกร้า ฯลฯผักอยู่ในตะกร้า 29/09/2562