ข้อมูลผลไม้เปิดผล หั่นเป็นชิ้น หรือเสี้ยวของผลไม้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.7.22 ผลไม้เปิดผล หั่นเป็นชิ้น หรือเสี้ยวของผลไม้ 29/09/2562