ข้อมูลแอปเปิ้ล แพร์ พีช


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.7.13 แอปเปิ้ล แพร์ พีช 29/09/2562