ข้อมูลส้ม ส้มจีน หรือส้มเขียวหวาน ส้มโอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.7.11 ส้ม ส้มจีน หรือส้มเขียวหวาน ส้มโอ 29/09/2562