ข้อมูลองุ่น (ผลเดี่ยวหรือเป็นพวง) เชอรี่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.7.10 องุ่น (ผลเดี่ยวหรือเป็นพวง) เชอรี่ 29/09/2562